Helixconnect Europe

HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) a apărut în 2020 (devind din activitatea descentralizată din 2018) ca o necesitate pentru o mai bună abordare practică pentru facilitarea inovației, ajutând organizațiile să se dezvolte și permițând o integrare adecvată între inovatori, ONG-uri, industrie și guvern.

Viziunea noastră este de a crea o punte între sistemele globale de inovare și de a permite transferul global de cunoștințe și tehnologie în Europa de Est și Balcanii de Vest. Odată cu creșterea tehnologiilor moderne și a cadrelor de performanță organizațională, sunt necesare schimbări masive și inovații în modelele de afaceri pentru a transforma organizațiile pentru a rămâne competitive, asigurându-se în același timp că își ating impactul dorit într-un mod corect și responsabil. HELIXCONNECT are 4 departamente principale:

• Triple Helix Romania (transfer de cunoștințe și tehnologie printr-o abordare cu triplu/cvadruplu helix)

• Centrul pentru Transformare Digitală (seturi de instrumente pentru transformarea digitală a învățământului superior)

• Balkan Science Tellers (seturi de instrumente pentru știința cetățeană și comunicare științifică)

• Bauhaus și orașe incluzive (seturi de instrumente pentru implicarea participativă în dezvoltarea urbană durabilă și incluzivă)

• Laborator de integrare a ecosistemelor