Helixconnect Europe

HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) powstał się w 2020 r. jako potrzeba lepszego praktycznego podejścia do wspierania innowacji, rozwoju organizacji oraz umożliwiania właściwej integracji między innowatorami, organizacjami pozarządowymi, przemysłem i rządem.

Wizją jednostki jest łączenie globalnych systemów innowacji i umożliwienie globalnego transferu wiedzy i technologii w Europie Wschodniej i na Bałkanach Zachodnich. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i znaczeniem efektywności organizacyjnej, konieczne są masowe zmiany i innowacje w modelach biznesowych, aby przekształcić organizacje tak, aby pozostały konkurencyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu, że osiągają zamierzony wpływ również pod względem sprawiedliwego i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. HELIXCONNECT ma 4 główne działy:

• Triple Helix Romania (transfer wiedzy i technologii poprzez podejście potrójnej/poczwórnej helisy)

• Centrum Transformacji Cyfrowej (zestawy narzędzi do cyfrowej transformacji szkolnictwa wyższego)

• Balkan Science Tellers (zestawy narzędzi do nauki obywatelskiej i komunikacji naukowej)

• Bauhaus & Inclusive Cities (zestawy narzędzi do partycypacyjnego zaangażowania w zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój miast)

• Laboratorium integracji ekosystemów