West University of Timisoara

Będąc kompleksową instytucją szkolnictwa wyższego, z około 6% (około 1000) międzynarodowymi studentami z łącznej liczby 15000, West University of Timişoara nieustannie dąży do stworzenia zasadniczo autentycznego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego środowiska dla studentów, absolwentów i uczestników podyplomowych. Zatrudnia 642 pracowników naukowych i 405 pracowników administracyjnych. Połączenie z przeduniwersyteckim medium edukacji w Rumunii, poprzez specjalne dedykowane ku temu biuro, pozwala rekrutować oraz zaspokajać potrzeby przyszłych studentów.
Programy nauczania dla każdego programu studiów obejmują kursy języków obcych, staże i kursy przekrojowe, unikalną inicjatywę, która ma na celu umożliwienie studentom wyboru „mniejszej” specjalizacji. Uniwersytet gości również wielu międzynarodowych wykładowców i ośrodki kulturalne (chińskie, serbskie, USFulbright, francuskie, hiszpańskie, włoskie, portugalskie, austriackie itp.) oraz oferuje możliwości ciągłego szkolenia kadrze akademickiej i nieakademickiej.

Mając około 350 partnerów w ramach programu Erasmus+ wyjazdów na studia i praktyki (między 250-300 studentów przyjeżdżających i 250-300 studentów wyjeżdżających rocznie), West University of Timişoara koordynuje wiele innych projektów Erasmus+ (Akcja Kluczowa 2 – Partnerstwa Strategiczne, Jean Monnet, Sport), a także wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych realizowanych przy wsparciu własnych ośrodków badawczych.

Silny nacisk uniwersytetu na jakość w coraz bardziej konkurencyjnym i zglobalizowanym świecie akademickim znajduje uznanie w międzynarodowych rankingach na całym świecie. Na przykład Times Higher Education Emerging Economies University Rankings Top 201-250, w 2018 r., QS World University Rankings Top 701+, w latach 2015-2016, QS Rankings by Subject Top 150-200 w dziedzinie języków nowożytnych, w 2017, czyli Ranking Szanghajski według Top 301-400 w dziedzinie fizyki w 2018 roku.

Międzynarodowe uznanie uczelnia zawdzięcza swoim absolwentom, czego godnym uwagi przykładem jest DHC Herta Müller, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 2009 r. Timişoara stanie się kulturalną stolicą Europy w 2023 r., a Uniwersytet będzie ważnym partnerem w wielu działaniach związanych z tym przedsięwzięciem.