OCZEKIWANE REZULTATY

Rezultat 1 – Opracowanie kursu z zakresu odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie inwestowania kierowane przez UŁ

Treści szkoleniowe oparte na EntreComp
 

 

Rezultat 2 – Webinarium – pilotaż dla kursu (dla studentów, startupów i inwestorów)

WEBINAR 1 – Zaangażowane społecznie inwestycje w czyste technologie i zrównoważone startupy

WEBINAR 2 – Zaangażowane społecznie inwestycje w czyste technologie ICT (sztuczna inteligencja) startupy

WEBINAR 3 – Zaangażowane społecznie inwestycje w startupy kulturalne i kreatywne

WEBINAR 4 – Zaangażowane społecznie inwestycje w czyste technologie i transformacja modelu biznesowego startupów

WEBINAR 5 – Angażowanie prywatnych inwestorów w twój startup

WEBINAR 6 – Angażowanie publicznych inwestorów w twój startup

 

 

Rezultat 3 – Webinarium „Train the trainers” dot. innowacji pedagogicznych w zakresie edukacji cyfrowej

WEBINAR 1 – Jak rozwijać wysokiej jakości otwarte zasoby edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości?

WEBINAR 2 – Zaangażowanie i motywacja osób uczących się przedsiębiorczości poprzez podejścia neuronaukowe
WEBINAR 3 – Wspieranie włączającej i spersonalizowanej edukacji cyfrowej w zakresie przedsiębiorczości

 

 

Rezultat 4 – Rozwój cyfrowego systemu uznawania kompetencji – mikro referencji (ang. micro-credential) (w oparciu o EntreComp/DigComp)

Mikro referencje 1: certyfikacja EntreComp dotycząca zaangażowanych społecznie inwestycji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Mikro referencje 2: Certyfikat DigCompEdu w zakresie edukacji cyfrowej

Mikro referencje 3: Certyfikat EBAN dotyczący zaangażowanych społecznie inwestycji (trenerzy)

Mikro referencje 4: Certyfikat EBAN dotyczący zaangażowanych społecznie inwestycji (uczniowie)

 

 

Rezultat 5 – Platforma networkingowa: Centrum Inwestycji Zaangażowanych Społecznie

* Analiza wymagań

* Rozwój

* Badania pilotażowe

* Rozmieszczenie

 

Metodyka zapewniania jakości, którą wykładowcy uniwersyteccy mogą dalej wykorzystywać do lepszego opracowywania treści kursów cyfrowych z zakresu przedsiębiorczości.

 

Wyniki działań w zakresie rozpowszechniania projektu

Sieć absolwentów ARIEES rozwijana podczas trwania projektu

3 wydarzenia upowszechniające, informacyjne oraz mające na wpływ na wzrost zaangażowania podmiotów zewnętrznych w realizację projektu

Sieć 4 Centrów Certyfikacji ARIEES (patrz sekcja Zrównoważony rozwój)