University of Lodz

Uniwersytet Łódzki (UOL), założony w 1945 roku, jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Od dziesięcioleci jest też jedną z największych i najpopularniejszych polskich uczelni, wielokrotnie plasując się w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju. Na 12 wydziałach Uczelni realizowanych jest 95 kierunków i 158 specjalności w języku polskim i 21 kierunków w języku angielskim. Ponadto Uczelnia oferuje kilka programów doktoranckich i ponad 50 programów studiów podyplomowych.

Obecnie na Uniwersytecie Łódzkim kształci się około 28000 studentów wszystkich stopni, w tym 3000 z zagranicy. W tej prawdziwie międzynarodowej atmosferze każdy może doświadczyć różnorodności kulturowej zarówno miasta, jak i instytucji. Zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim determinowane jest nie tylko wysoką jakością nauczania, ale także nowoczesnymi programami studiów dostosowanymi do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Uczelnia traktuje współpracę międzynarodową jako sposób na rozwój i kontynuację tradycji miasta. W ramach umów o bezpośredniej współpracy szkoła współpracuje z 270 instytucjami partnerskimi z całego świata. W ramach programu Erasmus+ Uczelnia podpisała dotychczas 700 umów z 400 instytucjami partnerskimi. W wyniku współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi, takimi jak: Université Jean Moulin Lyon 3, Université Franҫois – Rabelais (Tours), Westfälische Wilhelms – Universität Münster, University of Maryland, University of Regensburg oraz Centria University of Applied Sciences (Kokkola, Finlandia) studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą ukończyć studia z podwójnymi dyplomami. Każdego roku około 400 studentów wyjeżdża za granicę na wymianę studencką (większość z nich ze stypendium). Z drugiej strony UŁ przyjmuje rocznie ponad 1000 studentów z wymiany zagranicznej (dane sprzed pandemii).

Wydział Zarządzania (WZ), który będzie bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu, jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dostosowuje do potrzeb rynku, aktualizując programy i wprowadzając nowe kierunki studiów. Studia na WZ są pomocne w zdobywaniu umiejętności menedżerskich, a także umiejętności niezbędnych do podjęcia własnej działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju. Zintensyfikowane działania w obszarze programowym i zacieśnianie bliskich relacji z praktyką biznesową są odpowiedzią na zmiany płynące z otoczenia rynkowego i stanowią podstawę rozwoju Wydziału Zarządzania.