Centrum inwestycji

Witamy w Centrum Inwestycji Zaangażowanych Społecznie ARIEES (II-HUB)!

Dlaczego II-HUB?

Zapotrzebowanie na tę platformę wypełnia lukę zgłoszoną przez Komisję Europejską (2020), dotyczącą braku zintegrowanej sieci inwestorów zaangażowanych społecznie, ukierunkowanych konkretnie na Europę Wschodnią. ARIEES planuje to zmienić i zbudować potencjał w Europie Wschodniej poprzez ułatwianie wzajemnego uczenia się i kontaktu inwestorów zaangażowanych społecznie z potencjalnymi przedsiębiorcami za pośrednictwem II-HUB!

Co oferuje II-HUB?

  • Rejestrację inwestorów zaangażowanych społecznie (publicznych i prywatnych);
  • Rejestrację osób uczących się (uczniów lub studentów);
  • Rejestrację przedsiębiorców i każdego, kto jest zainteresowany wdrożeniem inwestycji zaangażowanej społecznie;
  • Rejestrację podmiotów publicznych i prywatnych, które wymagają wdrożenia odpowiedzialnych modeli biznesowych (m.in. w sektorze kultury i kreatywności, czystych technologii, deep-tech itp.);
  • Ogłoszenia EBAN dotyczące przyspieszenia wdrożeń inwestycji zaangażowanych społecznie;
  • Mentoring (tj. tworzenie pomysłów na model biznesowy w celu dostosowania firmy do inwestycji zaangażowanych społecznie);
  • Realizację pomysłów crowdsoursingowych (modele biznesowe), które są odpowiedzialne pod względem środowiskowym i społecznym;
  • Umożliwienie potencjalnym przedsiębiorcom swobodnego dostępu do narzędzia SCENATi (www.scenat.com), za pomocą którego możliwa jest ocena modelu biznesowego pod kątem jego zgodności ze wskaźnikami oddziaływania środowiskowego i społecznego. Może to pomóc zarówno potencjalnym przedsiębiorcom, jak i inwestorom zaangażowanym społecznie w ocenie rentowności omawianych modeli biznesowych;
  • Wsparcie symulacji przyspieszenia transformacji modelu biznesowego w kierunku inwestycji zaangażowanych społecznie. (Będzie to możliwe dzięki podejściu opartemu na grze „step-by-step”. W jej ramach potencjalny przedsiębiorca przechodzi różne etapy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskać inwestycję zaangażowaną społecznie).

Jesteś inwestorem?

Jeżeli jesteś inwestorem i jesteś zainteresowany choć jedną z wyżej wymienionych usług, wyślij nam e-mail (contact@helix-connect.com), a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Jesteś startupem/firmą/potencjalnym przedsiębiorcą?

Jeżeli tak, to wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.