CELE

Funkcjonowanie w nowej gospodarce UE stawia przed przedsiębiorcami na całym świecie nieuchronne wyzwania. Startupy wprowadzają innowacje w bardzo szybkim tempie. Przedsiębiorcy nie stają już przed dylematem dotyczącym kwestii finansowych przy otrzymywaniu lub proszeniu o dofinansowanie. Szybkie tempo innowacji jest wskazane i rzeczywiście potrzebne na całym świecie, a globalne ekosystemy startupów przekraczają wszelkie oczekiwania w tym zakresie. Ale to nie wystarczy. Cały świat zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego i sprawiedliwszego ekosystemu biznesowego i społecznego, za czym podążać powinni przedsiębiorcy (Komisja UE, 2021, GIIN, 2020). Jeżeli tego nie zrobią, ryzykują, że nie będą w stanie pozyskać inwestycji. Pojawiła się zatem koncepcja inwestycji zaangażowanej społecznie (lub inwestycji wpływającej) (inwestycji w startupy przynoszące korzyści środowiskowe i społeczne) i nabiera ona dużego rozpędu na scenie startupowej (IRIS, 2020). Startupy stają się podstawą gospodarki UE pod względem zatrudnienia i innowacji (EUROSTAT, 2020). Dlatego należy poświęcić uwagę rozwijaniu zdolności do inwestowania w nową generację przedsiębiorców.

 

Celem projektu jest pomoc uniwersytetom (i potencjalnie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych) w ulepszeniu 1) ich kursów z zakresu przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie know-how na temat zaangażowanych społecznie inwestycji oraz 2) podniesienie kompetencji cyfrowych wykładowców/trenerów, aby wiedza na temat zaangażowanych społecznie inwestycji była odpowiednio przekazywana słuchaczom, przy jednoczesnym 3) certyfikowaniu kompetencji i podnoszeniu jakości trenerów przedsiębiorczości.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie następujących rezultatów:

Rezultat 1 – Opracowanie kursu z zakresu odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie inwestowania.

Rezultat 2 – Webinarium jako pilotaż dla kursu (dla studentów, startupów i inwestorów)

Rezultat 3 – Webinarium „Train the trainers” dot. innowacji pedagogicznych w zakresie edukacji cyfrowej

Rezultat 4 – Rozwój cyfrowego systemu uznawania kompetencji – mikro referencji (ang. micro-credential) (w oparciu o EntreComp/DigComp)

Rezultat 5 – Platforma networkingowa: Centrum innowacji zaangażowanych społecznie.